Turvallisuusasiakirja

Turvallisuusohjeita hevosten hoitamiseen ja taluttamiseen:

Suosittelemme kypärän käyttöä hevosia hoitaessa!

Myös hevosia pihattoon vietäessä on suositeltavaa pitää kypärä päässä ja hanskat kädessä.

Vallankin liukkaalla säällä kypärä voi suojata jos liukastuu taluttaessa hevosta.

Hevosia hoitaessa ja satuloitaessa pidä pilttuun takanaru auki!

Narun alta ei ole turvallista sukeltaa hevosen luo tai käytävälle.

Suitsiessa takanaru kiinni, ettei hevonen peruuta käytävälle.

Takanaru laitetaan kiinni, kun hevonen jätetään pilttuuseen esim. odottamaan seuraavaa tuntia.

 

Tutustu myös Heponiittyn turvallisuusasiakirjaan:

Heponiityn Ratsastuskoulu / Hyvinkään ratsastuskeskus ry

1. Turvallisuudesta vastaava henkilö ja hänen varahenkilönsä
* Riitta Holopainen p. 040 – 510 3834
* Sanna Jahnukainen p. 040 – 760 5990
Tehtävien määrittely:
* yleinen turvallisuuden valvonta, suunnittelu ja ohjeistus:
* henkilökunnan koulutus ja harjoituttaminen:
* alkusammutus- ja ensiapuvälineistä vastaaminen:
* onnettomuuksien ja läheltä piti –tilanteiden raportointi ja seuranta:
* pelastusteiden kulkukelpoisuuden valvonta:

2. Työntekijöiden toimenkuvat:
* Riitta Holopainen, master-ratsastuksenopettaja, valmentaja, ratsastus- ja valmennustunnit
* Sanna Jahnukainen, master-ratsastuksenopettaja: ratsastustunnit, tallinhoito
* Linda Mankki, ratsastuksenohjaaja, poniopetus, hevosopetus
* Eerika Tillaeus, poniopetus,
* Hevostenhoitajat, tallinhoito:
Elli Martikainen  (ma-pe, pihattojen siivous, ruokinta, hevostenhoito )
Tehtävät onnettomuustilanteessa:
paikalla oleva henkilökuntaan kuuluva henkilö on vastuussa pelastustoimista

3. Asiakkaat ja asiakasryhmät
Toiminnanharjoittajan määrittelemä yhtäaikainen enimmäismäärä asiakkaita eri toiminnoissa:
Ratsastustunneilla ryhmäkoko n. 8 ratsukkoa, pikkuponitunnit n. 8 ratsukkoa.
Ratsastusryhmät on jaettu mahdollisuuksien mukaan juniori- ja senioritunteihin  ratsastustason mukaan.
Alaikäraja on junioritunneilla n. 10 vuotta ja pikkuponitunneilla n. 5 vuotta.
Yläikärajaa ei ole. Alaikäisiltä ratsastajilta vaaditaan huoltajan suostumus.
Kaikilta ratsastajilta on yhteystiedot asiakasrekisterissä.

Mahdolliset rajoitukset:
Päihteiden alaisena ratsastus on kielletty.
Ratsastajien painoraja on 100 kg.

Toiminta olosuhteiden muuttuessa:
Olosuhteiden muuttuessa yllättäen opettajalla on oikeus muuttaa ratsastuspaikkaa, keskeyttää tunti tai poistaa oppilas  turvallisuusriskinä tunnilta.
Asiakas, joka ei noudata tallin turvallisuusohjeita, ohjataan jonkun muun harrastuksen pariin.

Asiakkaiden varustautuminen (esim. vaatetuksen suhteen)
Oman turvakypärän (jossa on CE -merkintä) hankkimista suositellaan. Turvakypärän voi vuokrata tallilta, mutta oma kypärä on sopivampi.
Housujen on oltava joustavat, joissa ei ole saumoja reisien sisäpuolella. Kengissä on oltava kannat, jolloin jalka ei luiskahda jalustimien läpi.
Vaatteissa ei saa olla mitään, joka voisi tarttua, kiristyä tai jäädä kiinni esim. pudotessa.
Ratsastushousuja ja –saappaita on myytävänä ratsastustarvikeliikkeissä. Turvaliivin hankintaa suositellaan.

Asiakkaiden opastaminen (tallisäännöt, hevosten käsittely ja hoito, turvallisuusvälineiden ja henkilösuojainten käyttö, hätätilanteissa toimiminen, hevosten kanssa liikenteessä liikkuminen):
Hevonen saattaa säikähtää mitättömältä tuntuvaa asiaa.
Sateenvarjot, lastenrattaat, pulkat ja monet muut asiat näyttävät hevosen mielestä hyvin kammottavilta.
Ratsastusalueen viereen ei saa tuoda ylimääräisiä esineitä tai koiria, joita hevonen voi säikähtää.
Erilaiset äänet saattavat aiheuttaa hevosessa pakoreaktion, jolloin on vaarana ratsastajan putoaminen hevosen selästä.
Alueilla, jossa autoilijat ja hevoset liikkuvat, on ajettava hitaasti, välttää kaasuttelua tai äänimerkin käyttöä.
Auto ja etenkin auto-peräkärry –yhdistelmä on varminta pysäyttää, jos kohtaa ratsastaja-hevos -yhdistelmän.
Hevosen lähellä ei juosta, riehuta eikä heitellä lumipalloja.
Vanhempien sisarusten tuntia seuraamaan tulevat lapset on hyvä opettaa ”tallitavoille” oman ja muiden turvallisuuden vuoksi.
Talli on hevosen koti.
Hevosille ei saa antaa koskaan mitään syötävää ilman lupaa. Hevonen voi sairastua sopimattomista ”herkuista” ja se oppii helposti kerjäämään lisää herkkuja.
Hevosen pilttuuseen saa mennä vain omistajan luvalla. Koskee myös opetushevosia.
Opetushevoset ja –ponit satuloidaan ratsastajien toimesta. Jos ratsastaja ei halua satuloida ratsuaan itse, sen voi tehdä myös hevosenhoitaja. Ratsastajilla on kuitenkin etuoikeus hevosen satuloimiseen ja hoitamiseen tunnin jälkeen.
Samanaikaisesti hevosen pilttuuseen saa mennä vain yksi ratsastaja.

Lue myös: Ohjeita ratsastajille

  4. Hevoset
*  n. 17 opetushevosta/ponia ja n. 9 pikkuponia

Eri hevosten rajoitukset, hoidon erityisohjeet
Kaikki opetushevoset ja -ponit ovat yksilöitä, jotka käyttäytyvät eri tilanteissa hyvin eri lailla ja suhtautuvat erilaisiin ihmisiin hyvin eritavalla. Mitä enemmän ratsastajalla on hevoskokemusta, sen turvallisempaa hevosharrastus on.

Eri toiminnoissa käytettävät hevoset/ponit:
Opetushevoset ja -ponit jaetaan osaksi ratsastajan koon, osaksi taitojen ja ratsastajan/hevosen temperamentin mukaan.

5. Rakennukset ja rakenteet
Tallialue:   talli (17 hoitopilttuuta ja 1 karsina,  satula- ja varustehuone sekä kuivaushuone), ponien hoitotila.
Muut tilat: 4 pihattoa + niiden tarhat, yksi jaloittelutarha, pyöröaitaus, kenttä (30 x 60 m). Varastorakennus: lantala, lämminvarasto, rehuvarasto.
Maneesi: ratsastusala 20×60 m, yleisötilat: lämmin katsomo, wc ja inva-wc, taukotupa, toimistot, varustehuone.

Tarkastuksesta ja huollosta vastaavan nimi ja yhteystiedot:
Riitta Holopainen (puh. 040 – 510 3834) ja Sanna Jahnukainen (puh. 040 – 563 4163)
Tarkastus ja huolto
i.  huoltosuunnitelma (milloin ja mitä tarkastetaan ja huolletaan)
Huolletaan tarvittaessa.
ii. huoltopäiväkirja

Sammutus- ja pelastustehtävien järjestelyt:
Hälytetään palokunta. Ryhdytään tarvittaessa alkusammutustöihin.

Paloturvallisuus (luettelo palokalustosta esim. palovaroittimet, sammuttimet ja sammutuspeitot sekä niiden sijainti):
Palosammuttimet sijaitsevat tallissa ja maneesissa.

Suoritetut palotarkastukset, käsisammuttimien huolto ja tarkastus (merkitään esim. päiväkirjaan):
Suoritetut palotarkastukset (pvm):

6. Ratsastusvälineet ja henkilösuojaimet
Hevosille tarvittavat varusteet (satulat, suitset jne) säilytetään tallin satulahuoneessa.
Tallilla on vuokrattavia turvakypäriä (yht.   kpl), jotka säilytetään maneesin toimistossa.

Vastuuhenkilöiden nimet ja yhteystiedot:
Riitta Holopainen (puh. 040 – 510 3834)
Sanna Jahnukainen (puh. 040 – 563 4163)

Tarkastus ja huolto
i. huoltosuunnitelma (milloin ja mitä tarkastetaan ja huolletaan)
Hevosten varusteet ja kypärät tarkastetaan vähintään kerran vuodessa.
Tarvittaessa huonot/rikkoutuneet korjataan/korjautetaan tai korvataan uusilla.
ii. huoltopäiväkirja

7. Muut välineet ja varusteet
Tallityöhön tarvittavat välineet (mm. talikot, lapiot, kottikärryt jne.) säilytetään niille tarkoitetussa paikassa.

8. Riskien arviointi ja turvallisuuden suunnittelu ( koko alueen kattava riskien arviointi )
– mitä vaaroja on (fyysiset ja psyykkiset)?
– mitä vaaroista voi seurata?
– toimenpiteet vaarojen poistamiseksi tai tapaturmien ja onnettomuuksien ennaltaehkäisemiseksi (esim. turvallisuusvälineiden ja henkilösuojaimien käyttö, asiakkaiden opastus, olosuhderajoitukset, henkilökunnan toiminta)
– Tapaturman ja onnettomuuden jälkeen tehtävät toimenpiteet (jälkihoito, tiedottaminen, viranomaisille ilmoittaminen, raportointi, korvaukset)

Vaaratilanteita syntyy helposti kaikissa tilanteissa, joissa mukana hevosia ja ihmisiä. Ratsastukseen liittyy aina riski pudota hevosen selästä. Hevonen voi potkaista tai purra, jolloin sekä ihmisellä että hevosella on loukkaantumisriski.

Toimenpiteet vaarojen poistamiseksi tai tapaturmien ja onnettomuuksien ennaltaehkäisemiseksi (esim. turvallisuusvälineiden ja henkilösuojaimien käyttö, asiakkaiden opastus, olosuhderajoitukset, henkilökunnan perehdytys ja toiminta)
Asiakkaat perehdytetään tallin toimintaan. Opettajat ja tallin henkilökunta auttavat ratsastajia hevosten käsittelyssä.
Riskitekijöitä ennaltaehkäistään mm. ohjeistamalla toiminnot ja valvomalla sääntöjen noudattamista.
Henkilökunta on ammattitaistoista ja omaa hyvät ensiapuvalmiudet. Hevoset valikoituvat opetuskäyttöön sopiviksi ja uudet hevoset ”sisään ajetaan” henkilökunnan toimesta ennen kuin ne laitetaan asiakaskäyttöön.
Riskien minimoimisessa otetaan huomioon mm. vallitsevat sääolosuhteet.
Tammojen kiimakierto voi aiheuttaa niille poikkeuksellisia käyttäytymismalleja. Tällöin tuntia pitävä opettaja ottaa asian huomioon ja varoittaa mm. ratsastamasta liian lähellä toisia hevosia.
Ratsastuskoulutunneilla ei käytetä oreja.

Tapaturman ja onnettomuuden jälkeen tehtävät toimenpiteet:
Tapaturmat ja onnettomuudet kirjataan ylös ja niistä tehdään tarvittaessa toimenpidemuutokset.
Sairaalakäyntiin johtuvista tapaturmista tehdään tarvittaessa ilmoitus viranomaisille.
Hevosen selästä putoamisen jälkeen ratsastuksen jatkamisesta päätetään yksilöllisesti ottaen huomioon ratsastajan resurssit.

9. Toimintaohje onnettomuus- ja hätätilanteita varten (esim. sairauskohtaus, tapaturma, tulipalo)
Ensiapu- ja pelastusvalmius; kirjalliset toimintaohjeet hätätilanteisiin
Mitä tehdä, vastuut, miten apu paikalle
Hätäensiapu –ohjekirja on tallilla.
Tallilla on esillä tarvittavat hätänumerot.
Tapaturman tai vahingon sattuessa ilmoitetaan siitä henkilökunnalle välittömästi.
Jos paikalla ei ole henkilökuntaa, vakavissa tilanteissa soitetaan heti puhelinnumeroon 112,
muuten soitetaan heti Riitalle tai Sannalle.
Apua voi tarvittaessa hakea myös alueella olevilta muilta talleilta, rakennuksista.
Turvallisuusvastaava:
Riitta Holopainen (puh. 040 510 3834)
Sanna Jahnukainen (puh. 040 563 4163)
Keinot ja ohjeet avun hälyttämisestä ja varajärjestelmästä
Työnjako ja johtamisvastuu
Paikalla olevalla opettajalla tai henkilökuntaan kuuluvalla on aina johtamisvastuu.
Toimintajärjestys ja ensiavun antaminen
Kirjalliset toimintaohjeet hätätilanteisiin
Toiminnot onnettomuuden jälkeen: vastuuhenkilöt
Varmistuttava avun saamisesta suorituspaikalle tai sen läheisyyteen-turvallisuussuunnitelma
Pysyvät paikat
Selvitettävä etukäteen paikallisen pelastuslaitoksen toimintavalmiusaika
Lääkekääppi/ensiapukaappi
Luettelo ensiapuvarusteista ja pelastusvälineistä sekä niiden sijainti
Evakointisuunnitelma
Etsintäsuunnitelma
Hätätilannekoulutuksen päiväkirja

10. Onnettomuuskirjanpito ja onnettomuuden syyn tulkinta (onnettomuudet ja vakavat läheltä piti –tilanteet)
Kuvaus onnettomuuskirjanpidon ja –tutkinnan järjestämisestä
Opettaja kirjaa onnettomuudet ja läheltä piti –tilanteet erilliselle lomakkeelle
Tapausilmoituslomakkeen täyttäminen
Opettaja täyttää tapausilmoituslomakkeen
Lomakkeen palauttaminen vastuuhenkilölle
Onnettomuuden analysointi (esim. Mitkä syyt johtivat onnettomuuden syntymiseen?)
Vastaavien tapausten varalta ennalta ehkäisevien toimenpiteiden miettiminen ja toimeenpaneminen sekä vastuuhenkilön nimeäminen ja aikataulun tekeminen toimenpiteiden toteuttamiseen
Tarvittavat korjaustoimenpiteet suoritetaan välittömästi.
Tapauksesta tiedottaminen (vastuuhenkilö ja tiedottamistapa)
Opettaja on yhteydessä asianosaisiin
Tapauksen ilmoittaminen (kunnan tuotevastuuvalvontaviranomainen, lääninhallitus, kuluttajavirasto, työsuojelupiiri, poliisi, vakuutusyhtiö)
Käytetään lomaketta (Liite 11)

 

Hyvinkään Ratsastuskeskus Ky

Hyyppäräntie 127
05800 Hyvinkää

Puhelinpäivystys

arkisin klo 15 – 16.30
puh. 040 563 4163

hyvinkaanratsastuskeskus@gmail.com
hyvinkaanratsastuskeskus.fi

SRL ry

26b8267e30a16cdf2a39ac0e4c019f8c3ae72a22

SRL:n hyväksymä ja valvoma ratsastuskoulu, laatutallimerkintä myönnetty joulukuussa 2015.

Marikoo kotisivut