Korona-ajan ohjeistuksia

Koronatilanteen pahenemisen vuoksi ja jotta voimme jatkaa tunteja on Heponiityssä vahva suositus maskin käytöstä:

HUS:in tiedotteesta:

Epidemiatilanne 28.1.2021:

Koko Uudellamaalla koronavirusepidemia on leviämisvaiheessa. HUS suosittelee kaikkien edelleen voimassa olevien alueellisten suositusten ja rajoitusten jatkamista 28.2.2021 asti. 

Alueelliset suositukset:Kasvomaskin käytön suositukset yli 12-vuotialle:

julkisessa liikenteessä sekä takseissa kuljettajalle ja matkustajille
julkisissa tiloissa ja tilaisuuksissa
yksityisten palveluntarjoajien tiloissa (kaupat, pankit jne.) Heponiitty lasketaan näihin
toisen asteen oppilaitoksissa, korkeakouluissa ja nuorisotyössä
harrastustoiminnassa
sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle potilas- ja asiakastyössä

Pyydämme kaikkia Heponiityssä kävijöitä käyttämään kasvomaskia:

– tallissa

– ponilassa

– maneesin sisätiloissa, jos siellä on muita

– maneesin katsomossa, jos istuu alle 2 m etäisyydellä muista.

Kasvomaskia ei tarvitse käyttää ratsailla.

Ohjeita oppilaille:

Ponitunnit:

Ponituntilista löytyy ponilan ulko-ovesta ja maneesin aulasta, odottakaa tunnin alkua ulkona tai maneesin katsomossa (muistakaa turvavälit). Noudattakaa ponilassa opettajan ohjeita, jolloin vältetään ruuhkautumista.

Ponioppilaiden vanhempia pyydetään olemaan  auttamassa lastaan, että poniopettaja ja oppilas voivat välttää lähikontaktia.
Apua tarvitaan usein ponin varustamisessa sekä satulavyön kiristämisessä ja jalustimien säätämisessä.

Poniopettajat opastavat vanhempia oppilaan avustamisessa! 

Hevostunnit:

Tallissa kasvomaskin käytölle on vahva suositus,  turvaetäisyyksistä tulee huolehtia.  

Satulahuoneeseen vain yksi kerrallaan, välttäkää turhaa oleskelua tallissa.

Jos hevosesi on edellisellä tunnilla, odota tunnin alkua maneesin katsomossa tai ulkona.

Jos oppilas tarvitsee apua selkäännousussa, toivomme, että mukana tulee oma vanhempi tai vastaava henkilö avustamaan, jolloin oppilas ja opettaja voivat välttää lähikontaktia.

Jos hevosesi jatkaa tunnille myöhemmin:

  • jätä satula selkään, löysää vähän satulavyötä
  • ota suitset pois ja pese kuolaimet, jätä suitset harjapussinaulakkoon

Jos hevosesi ei jatka, hoida se normaalisti ja vie pihattoon kuten totuttu. Noudattakaa turvaetäisyyksiä hoitaessanne hevosia tunnin jälkeen.

Toivomme, että tallille ei tuoda kavereita tms. katsomaan tunteja, ettei kokoontumisrajoitukset rikkoudu. Tämä on todella ikävää, mutta tässä tilanteessa välttämätöntä.

Jos sairastut tai epäilet altistuneesi koronavirukselle, peru ratsastustunti! Tunnin voi korvata vaikka se olisi peruttu samana päivänä, jos peruuttamisen syy on covid-19  tai altistuminen virukselle.

Toivomme kuitenkin, etteivät oppilaat käytä tätä viimehetken peruutusmahdollisuutta väärin!

 

 

Suomen Ratsastajainliiton Koronaohjeistus 27.11:

Helsingin ja Uudenmaan sekä Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueilla kiihtyneen koronavirusepidemian vuoksi viranomaiset ovat tänään asettaneet uusia rajoituksia ja antaneet suosituksia. Alla on kokonaisuudessaan SRL:n tiedote aiheesta.

Tallitoiminnassa suositellaan paluuta mahdollisuuksien mukaan keväällä hyväksi havaittujen toimenpiteiden käyttöönottoon.

  • Tallilla kävijöiden määrän rajoittaminen minimiin
  • Kokoontumisia eri tiloihin vältettävä
  • Maneesiin ei yleisöä
  • Ratsastustuntien pitäminen ulkona mahdollisuuksien mukaan erityisesti alueilla, joilla epidemia on leviämisvaiheessa.
  • Maskipakko muutoin kuin ratsastaessa
  • Hyvästä käsihygieniasta huolehtiminen
  • Turvavälien säilyttäminen myös ilman hevosta
  • Tallille ei flunssaisena

Liitteenä on keväältä tuttu Työterveyslaitoksen ohje tallien työntekijöille, josta voi soveltuvia osia ottaa käyttöön myös asiakkaita ohjeistettaessa. Tilanne koettelee kaikkien kärsivällisyyttä ja toivomme edelleen, että teillä riittää voimia toimia vastuullisesti epidemian leviämisen ehkäisemiseksi. Tilanne voi muuttua nopeastikin, joten seuraattehan myös aktiivisesti oman alueen AVI:n ja kunnan tiedotusta.

Kiitos!

Uusia rajoituksia voimaan 30.11. alkaen koronaepidemian hillitsemiseksi ja SRL:n suosituksia

 AVIn päätös 27.11.2020

Yli 10 hengen yleisötilaisuudet kielletään 30.11. alkaen
Helsingin ja Uudenmaan sekä Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueilla

Kaikki yli 10 hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset kielletään Helsingin ja Uudenmaan sekä Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueilla. Päätökset tulevat voimaan maanantaina 30.11. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin aluetta koskeva päätös on voimassa 18.12.2020 saakka, ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin aluetta koskeva päätös on voimassa 14.12.2020 saakka.

Enintään 10 hengen tilaisuuksia voi järjestää, mutta tällöin on noudatettava ehdottoman tarkasti ja kaikilta osin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä.

Lisätietoa: LINKKI

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä
linjasi uusia rajoituksia ja suosituksia alueellaan

Koronakoordinaatioryhmä linjasi kokouksessaan 26. marraskuuta uusia suosituksia ja rajoituksia epidemian leviämisen hillitsemiseksi alueellaan. Kolme viikkoa kestävän tiukennettujen rajoitusten ja suositusten ajan toivotaan pysäyttävän epidemian leviämisen alueella. Helsingin, Espoon ja Vantaan lisäksi myös Kauniainen ottaa käyttöön koordinaatioryhmän linjaamat rajoitukset ja suositukset. Rajoitukset ovat voimassa 30.11.–20.12.2020.

Lisätietoa: LINKKI

Suomen Ratsastajainliiton yleiset suositukset

Suomen Ratsastajainliitto kehottaa ottamaan viranomaisten määräykset vakavasti kaikessa ratsastukseen liittyvässä toiminnassa. Ihmisten terveys ja turvallisuus on Ratsastajainliitolle ensisijainen asia. Myös hevosten hyvinvoinnista tulee huolehtia. Suomen Ratsastajainliitto ei ole viranomainen, ja sikäli se ei ole määräysvallassa koskien tallien toimintaa.

Ratsastajainliitto muistuttaa, että kaikkien on syytä seurata tilannetta alueellaan aktiivisesti, ottaa määräykset ja suositukset vakavasti ja tehdä parhaansa epidemian leviämisen rajoittamiseksi.

Ratsastajainliitto suosittaa, ettei ratsastuskilpailuja järjestettäisi loppuvuoden 2020 vuoden aikana.

Yleisesti Suomessa talleilla kävijöiden määrä tulisi rajoittaa minimiin niin, että paikalla ei ole ylimääräisiä, ulkopuolisia kävijöitä, vain hevosten omistajat sekä vakituiset hoitajat ja ratsastajat. Kohtaamisten minimoimiseksi kävijät voidaan jakaa ajallisesti eri ryhmiin. Ratsastajien määrä tulisi rajata pieniin ryhmiin ja välttää lähikontakteja kaiken toiminnan suunnittelussa.

Suosittelemme terveysturvallisuuden edistämistä kaikessa tallitoiminnassa, kuten huolelliseen käsien pesuun ja lähikontaktien välttämiseen. Suosittelemme kasvomaskin käyttämistä muutoin kuin urheilusuorituksen aikana.

Tallilla kävijöiden rutiinit tulisi harkita niin, että ihmiset eivät kävisi turhaan tai oleskelisi pienissä yhteisissä tiloissa, kuten varustehuoneessa. Varusteiden säilyttämistä muissa kuin yhteistiloissa kannattaa harkita.

Tallille tai ratsastamaan ei pidä lähteä lainkaan, jos on flunssan oireita. Lähikontaktien välttäminen tulisi ottaa huomioon sekä tallin sisätiloissa että ratsastustoiminnan järjestämisessä. Tallien tulisi järjestää mahdollisuudet käsihygienian ylläpitoon käsidesin saatavuudella ja / tai käsienpesumahdollisuudella.

Suomen Ratsastajainliiton alueelliset suositukset

Suomen Ratsastajainliitto muistuttaa, että AVIn päätös on sitova Helsingin ja Uudenmaan sekä Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueilla, mikä tulisi pitää ohjenuorana yleisten kokoontumisen suhteen ko. alueilla.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä 27.11.2020 julkaisemia määräaikaisia linjauksia tulisi noudattaa mahdollisuuksien mukaan Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten alueella, sekä muilla paikkakunnilla, jotka soveltavat niitä alueellaan. Kasvomaskia tulisi käyttää muutoin kuin urheilusuorituksen aikana. Ko. kaupunkien osalta sisätiloissa keskeytetään harrastustoiminta ja kaikki yli 20-vuotiaiden harrastustoiminta myös ulkona. Ratsastajainliitto suosittelee, että ratsastustunnit pidetään mahdollisuuksien mukaan ulkona.

HUOM! On erittäin tärkeää seurata oman alueen AVIn päätöksiä sekä oman sairaanhoitopiirin, kaupungin ja kunnan suosituksia ja ohjeistuksia.

Ystävällisin terveisin

Minna Peltonen

Tallitoiminnan kehittäjä

 

Julkaistu